Fiodor Dostojewski ,,Młokos” – recenzja.

Kto posiada choć odrobinę rozumu, nie może istnieć nie gardząc sobą… uczciwy czy nie, wszystko jedno. Niepodobna kochać bardziej bliźniego swego nie gardząc nim. Moim zdaniem, człowiek rodzi się z fizyczną niezdolnością do miłowania bliźniego. Od samego początku w słowach tych tkwi jakaś pomyłka, a “miłość ludzkości” należy rozumieć jako miłość do tej ludzkości, którą sam tworzysz we własnej duszy (innymi słowy, człowiek sam stworzył siebie i miłość do siebie samego) i która wskutek tego nigdy w rzeczywistości nie będzie istnieć. W swojej kolejnej powieści, tym razem ,,Młokosie” Dostojewski raczy nas porcją kolejnych tez, prawd i spostrzeżeń na temat życia … Continue reading Fiodor Dostojewski ,,Młokos” – recenzja.